Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35481
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Ngày 22/11/2011
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ hai
Sáng 22/11/2011
Chiều 22/11/2011
Thảo luận ở hội trường
Thông qua Nghị quyết
Dự án Bộ Luật lao động
Dự án Luật công đoàn
Kế hoạch sử dụng đất
Quy hoạch sử dụng đất
Abstract: Thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật lao động (sửa đổi), dự án Luật công đoàn (sửa đổi); thông qua Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì.
Issue Date: 2011-11-22
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBanC22.11.2011.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 591,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanS22.11.2011.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 731,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.