Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35513
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. Ngày 12/06/2012
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ ba
Ngày 12/06/2012
Thảo luận
Nghị quyết
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013
Luật quản lý thuế
Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật
Abstract: Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2012-06-12
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBanC12.6.2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 556,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanS12.6.2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 570,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.