Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35578
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII. Ngày 22/10/2012
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ tư
Ngày 22/10/2012
Thảo luận
Khai mạc kỳ họp
Báo cáo tổng hợp
Báo cáo thẩm tra
Luật giáo dục quốc phòng-an ninh
Kinh tế - xã hội năm 2013
Biển Đông
Abstract: Quốc hội họp phiên Khai mạc; Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 ; báo cáo về tình hình biển Đông; Quốc hội nghe Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013; Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013; Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo về công tác thi hành án; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và các Báo cáo thẩm tra; thảo luận về dự án Luật giáo dục quốc phòng-an ninh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì.
Issue Date: 2012-11-22
Type: Bản thông tin
Extent: 7tr.
32tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBanS22.10.2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 424,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanC22.10.2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 413,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.