Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35584
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII. Sáng 29/10/2012
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ tư
Sáng 29/10/2012
Luật đất đai (sửa đổi)
Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai
Luật phòng, chống khủng bố
Luật giáo dục quốc phòng-an ninh
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Abstract: Quốc hội nghe Tờ trình dự án: Luật đất đai (sửa đổi); Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Luật hòa giải cơ sở; Luật phòng, chống khủng bố; Luật giáo dục quốc phòng-an ninh; Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2012-10-29
Type: Bản thông tin
Extent: 6tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanS29.10.2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 420,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.