Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35649
Title: Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ
Authors: Đào Thị Thanh Thủy
Keywords: Đào Thị Thanh Thủy
Công vụ
Hành chính công
Công chức
Kết quả thực thi công vụ
Luật cán bộ, công chức
Abstract: Hệ thống hóa lý thuyết đánh giá công chức theo kết quả phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng hệ thống quản lý và đánh giá công chức tại các quốc gia phát triển. Phân tích thực trạng đánh giá công chức ở nước ta hiện nay trên cơ sở luật cán bộ, công chức năm 2008. Đề xuất các giải pháp để ứng dụng đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ vào nền công vụ nước ta.
Advisor: PGS.TS Nguyễn Hữu Hải
TS Nguyễn Ngọc Vân
Issue Date: 2015
Type: Luận án
Extent: 176tr.
Method: luanan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang TT moi tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 68,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang TT mơi tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 64,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 298,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 214,91 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.