Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36661
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII. Sáng 21/05/2013
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ năm
Luật phòng cháy, chữa cháy
Báo cáo thẩm tra
Luật phòng, chống khủng bố
Abstract: Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, chống khủng bố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2013-05-21
Type: Bản thông tin
Extent: 32tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanS21.5.2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 531,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.