Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36678
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII. Sáng 08/06/2013
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quản lý kinh tế
Kỳ họp thứ năm
Luật thi đua, khen thưởng
Báo cáo thẩm tra
Luật cư trú
08/06/2013
Abstract: Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2013-06-08
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanS8.6.2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 590,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.