Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36679
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII. Ngày 10/06/2013
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ năm
Nghị quyết số 35/2012/QH13
Lấy phiếu tín nhiệm
Bỏ phiếu tín nhiệm
Abstract: Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo một số vấn đề về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Quốc hội biểu quyết danh sách những người được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm; trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại Đoàn và báo cáo về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và người được lấy phiếu tín nhiệm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì.
Issue Date: 2013-06-10
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBanS10.6.2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 436,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanC10.6.2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 442,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.