Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36681
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII. Ngày 11/06/2013
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ năm
Luật tiếp công dân
Lấy phiếu tín nhiệm
Abstract: Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tiếp công dân; về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì.
Issue Date: 2013-06-11
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBanS11.6.2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 590,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanC11.6.2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 488,9 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.