Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36732
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII. Sáng 05/11/2013
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ sáu
05/11/2013
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Hiến pháp
Abstract: Thảo luận ở hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tập trung về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau nổi lên; Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2013-11-05
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanS5.11.2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 640,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.