Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36740
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII. Ngày 28/10/2013
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ sáu
28/10/2013
Báo cáo công tác
Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Luật tiếp công dân
Abstract: Quốc hội nghe Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; về công tác thi hành án và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; Tờ trình về dự án Luật hải quan (sửa đổi) Tờ trình về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tiếp công dân; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tiếp công dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2013-10-28
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBanS28.10.2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 410,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanC28.10.2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 600,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.