Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36765
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII. Ngày 20/05/2014
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ bảy
20/05/2014
Họp trù bị
Khai mạc kỳ họp
Báo cáo thẩm tra
Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Luật tổ chức Tòa án nhân dân
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Biển Đông
Abstract: Quốc hội họp phiên trù bị. Khai mạc kỳ họp. Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ; của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Quốc hội nghe: Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014; dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày Báo cáo về tình hình biển Đông. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2014-05-20
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBanS20.5.2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 418,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanC20.5.2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 420,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.