Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36887
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII. Ngày 22/06/2015
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ chín
22/06/2015
Luật kế toán
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Luật thống kê
Người lao động
Abstract: Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; về dự án Luật thống kê (sửa đổi). Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2015-06-22
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • BienBansang22.6.2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 574,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BienBanchieu22.6.2016.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 537,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.