Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36888
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII. Ngày 22/05/2015
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ chín
22/05/2015
Luật kế toán
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Abstract: Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển nội dung
Issue Date: 2015-05-22
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanchieu22.5.2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 574,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.