Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36900
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII. Ngày 27/05/2015
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ chín
27/05/2015
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Luật bảo hiểm xã hội
Abstract: Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015; Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2015-05-27
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBansang27.5.2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 680,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.