Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36902
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII. Ngày 28/05/2015
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ chín
28/05/2015
Luật trưng cầu ý dân
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Abstract: Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật trưng cầu ý dân; Thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2015-05-28
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBansang28.5.2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 530,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.