Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36989
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII. Ngày 29/10/2015
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ mười
29/10/2015
Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế
Luật an toàn thông tin mạng
Abstract: Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Tờ trình về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật an toàn thông tin mạng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2015-10-29
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBansang29.10.2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 585,32 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.