Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36990
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII. Ngày 27/11/2015
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ mười
27/11/2015
Bộ luật hình sự
Bộ luật tố tụng hình sự
Nghị quyết về công tác tư pháp
Luật tiếp cận thông tin
Abstract: Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Nghị quyết về công tác tư pháp. Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tiếp cận thông tin. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.
Issue Date: 2015-11-27
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBansang 27.11.2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 577,45 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.