Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37035
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII. Ngày 31/07/2007
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ nhất
31/07/2007
Abstract: Quốc hội thảo luận và quyết định số Phó Thủ tướng; Thông qua nghị quyết về việc thành lập, bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ của Chính phủ; Nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.
Issue Date: 2007-07-31
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • k1_s31.7.2007.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 512,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • k1-c31.7.2007.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 343,91 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.