Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37038
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII. Ngày 26/07/2007
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ nhất
26/07/2007
Nhân sự
Abstract: Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch, Uỷ viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên của mỗi Uỷ ban của Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội . Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì phiên họp.
Issue Date: 2007-07-26
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • k1-c26.7.2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 336,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.