Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37041
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII. Ngày 21/07/2007
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ nhất
21/07/2007
Nhân sự
Abstract: Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển.
Issue Date: 2007-07-21
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • k1-s21.7.2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 333,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.