Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37047
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII. Ngày 02/08/2007
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ nhất
02/08/2007
Phê chuẩn nhân sự
Abstract: Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội phê chuẩn các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Thảo luận và bỏ phiếu phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển.
Issue Date: 2007-08-02
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • ky1-s2.8.2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 371,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.