Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37093
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII. Ngày 07/11/2007
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ hai
07/11/2007
Báo cáo
Luật Hoạt động chữ thập đỏ
Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức
Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước
Abstract: Quốc hội nghe 10 báo cáo, trong đó có 5 Tờ trình về các dự án luật và 5 Báo cáo thẩm tra: Tờ trình dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức; Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản; Luật Hoạt động chữ thập đỏ. Báo cáo thẩm tra về dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản; Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; Luật Hoạt động chữ thập đỏ.
Issue Date: 2007-11-07
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • k2-s7.11.2007.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 329,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • k2-c7.11.2007.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 328,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.