Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37123
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII. Ngày 06/05/2008
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ ba
06/05/2008
Khai mạc kỳ họp
Báo cáo kết quả
Kinh tế
Xã hội
Abstract: Khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì
Issue Date: 2008-05-06
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • k3-S6.5.2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 404,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.