Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37147
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII. Ngày 22/05/2008
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ ba
22/05/2008
Luật Cán bộ, công chức
Nghị quyết về việc thí điểm cho người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở có thời hạn tại Việt Nam
Abstract: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cán bộ, công chức; Thông qua Nghị quyết về việc thí điểm cho người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở có thời hạn tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển nội dung.
Issue Date: 2008-05-22
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • k3-S22.5.2008.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 803,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • k3-C23.5.2008.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 649,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.