Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37179
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII. Ngày 31/10/2008
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ tư
31/10/2008
Thực hành tiết kiệm
Chống lãng phí
Phòng chống tham nhũng
Abstract: Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tham nhũng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2008-10-31
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • k4-S31.10.2008.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 502 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • k4-C31.10.2008.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 623,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.