Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37183
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII. Ngày 04/11/2008
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ tư
04/11/2008
Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Báo cáo thẩm tra
Luật quản lý nợ khu vực công
Abstract: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Gia Khiêm, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Son trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quản lý nợ khu vực công. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2008-11-04
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • k4-C4.11.2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 577,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.