Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37187
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII. Ngày 06/11/2008
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ tư
06/11/2008
Nhân sự
Abstract: Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. Thảo luận ở hội trường về Đề án thực hiện thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2008-11-06
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • k4-C6.11.2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 581,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.