Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37275
Title: Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: TSKH. Phan Xuân Dũng
Keywords: Chuyển giao công nghệ
Tư tưởng chỉ đạo
Nâng cao hiệu quả
Abstract: Cuốn sách giới thiệu về khái niệm chuyển giao công nghệ, đánh giá khái quát tình hình chuyển giao công nghệ một số nước trên thế giới, thực trạng ở Việt Nam và đề xuất các quan điểm tư tưởng chỉ đạo để nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ ở Việt Nam trong thời gian tới.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Issue Date: 2004-04
Type: Sách
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6. Chuyen giao cong nghe o Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.