Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37281
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII. Ngày 02/11/2009
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ sáu
02/11/2009
Luật bưu chính
Luật nuôi con nuôi
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Luật các tổ chức tín dụng
Abstract: Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật bưu chính; Luật nuôi con nuôi; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi); Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và các Báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2009-11-02
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • S2.11.2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 419,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.