Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37298
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII. Ngày 18/11/2009
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ sáu
18/11/2009
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Abstract: Quốc hội nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2009-11-18
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
 • C18.11.2009.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 653,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • S18.11.2009.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 670,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.