Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37380
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII. Chiều ngày 16/06/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ bảy
16/06/2010
Quyết toán ngân sách nhà nước
Luật ngân hàng Nhà nước Việt Na
Luật các tổ chức tín dụng
Công tác nhân sự
Abstract: Biểu quyết thông qua: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008; Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi); Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Xem xét, quyết định về công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2010-06-16
Type: Bản thông tin
Extent: 6 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • C16.6.2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 436,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.