Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37383
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII. Ngày 19/06/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ bảy
19/06/2010
Nghị quyết số 66/2006/QH11
Đường sắt cao tốc
Hà Nội
Thành phố Hồ Chí Minh
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Abstract: Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011; Nghị quyết giám sát chuyên đề. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2010-06-19
Type: Bản thông tin
Extent: 10 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • C19.6.2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 441,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.