Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37389
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII. Chiều ngày 27/05/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ bảy
27/05/2010
Báo cáo đánh giá
Nhiệm vụ kinh tế - xã hội
Ngân sách nhà nước
Abstract: Tiếp tục thảo luận ở hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010 trong những tháng đầu năm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2010-05-27
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 55 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • C27.5.2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 653,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.