Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37451
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII. Sáng ngày 25/05/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ bảy
25/05/2010
Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Sử dụng năng lực
Dán nhãn năng lượng
Abstract: Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2010-05-25
Type: Bản thông tin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • S25.5.2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 603,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.