Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37452
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII. Sáng ngày 26/05/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ bảy
26/05/2010
Luật nuôi con nuôi
Đăng ký nuôi con nuôi
Abstract: Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật nuôi con nuôi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2010-05-26
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 57 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • S26.5.2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 651,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.