Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37458
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII. Sáng ngày 31/05/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ bảy
31/05/2010
Luật thuế bảo vệ môi trường
Luật thanh tra
Luật khoáng sản
Báo cáo thẩm tra
Tờ trình
Abstract: Quốc hội nghe: Tờ trình; báo cáo thẩm tra Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật thanh tra (sửa đổi); Luật khoáng sản (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2010-05-31
Type: Bản thông tin
Extent: 5 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • S31.5.2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 403,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.