Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37467
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII. Chiều ngày 15/11/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kì họp
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ bảy
15/11/2010
Luật khiếu nại
Khiếu nại đông người
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại
Thủ tục giải quyết khiếu nại
Quy định về giải quyết khiếu nại
Abstract: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật khiếu nại. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2010-11-15
Type: Bản thông tin
Extent: 59 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanC15.11.10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 635,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.