Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37473
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII. Chiều ngày 23/11/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kì họp
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ tám
23/11/2010
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2010-11-23
Type: Bản thông tin
Extent: 48 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanC23.11.10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 599,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.