Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37474
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII. Chiều ngày 24/11/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kì họp
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ tám
24/11/2010
Luật kinh doanh bảo hiểm
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội
Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Luật chứng khoán
Luật tố tụng hành chính
Abstract: Biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết về chínhsách thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Luật tố tụng hành chính. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2010-11-24
Type: Bản thông tin
Extent: 12 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanC24.11.10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 429,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.