Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/37485
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII. Sáng ngày 16/11/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kì họp
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ tám
16/11/2010
Luật thủ đô
Phát triển Thủ đô
Xây dựng Thủ đô
Hội đồng nhân dân Thành phố Hà nội
Phương tiện giao thông
Quản lý dân cư
Biểu tượng thủ đô
Abstract: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật thủ đô. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2010-11-16
Type: Bản thông tin
Extent: 64 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanS16.11.10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 656,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.