Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37497
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII. Sáng ngày 24/11/2010
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kì họp
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ tám
24/11/2010
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều khiển nội dung.
Issue Date: 2010-11-24
Type: Bản thông tin
Extent: 37 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanS24.11.10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 550,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.