Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37513
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII. Chiều ngày 24/03/2011
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ chín
24/03/2011
Luật kiểm toán độc lập
Thẩm quyền hành chính
Thủ tục hành chính
Kiểm toán viên
Báo cáo tài chính
Abstract: Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kiểm toán độc lập. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2011-03-24
Type: Bản thông tin
Extent: 22 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanC24.3.11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 491,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.