Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37515
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII. Chiều ngày 25/03/2011
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ chín
25/03/2011
Báo cáo công tác
Chủ tịch nước
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Abstract: Thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì điều khiển nội dung
Issue Date: 2011-03-25
Type: Bản thông tin
Extent: 25 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanC25.3.11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 508,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.