Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37524
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII. Chiều ngày 29/03/2011
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ chín
29/03/2011
Bộ luật tố tụng dân sự
Luật Thủ đô
Luật phòng chống mua bán người
Luật kiểm toán độc lập
Abstract: Biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự; dự án Luật Thủ đô; dự án Luật phòng, chống mua bán người; dự án Luật kiểm toán độc lập. Quốc hội họp phiên bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2011-03-29
Type: Bản thông tin
Extent: 9 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanC29.3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 429,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.