Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37539
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII. Sáng ngày 26/03/2011
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ chín
26/03/2011
Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội
Ngân sách nhà nước
Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam
Abstract: Thảo luận ở hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2011-03-26
Type: Bản thông tin
Extent: 65 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanS26.3.11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 668,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.