Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37540
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII. Sáng ngày 28/03/2011
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ chín
28/03/2011
Báo cáo tổng kết hoạt động
Quốc hội
Các cơ quan của Quốc hội
Abstract: Thảo luận ở hội trường về Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2011-03-28
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 56 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanS28.3.11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 630,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.