Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37542
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII. Sáng ngày 29/03/2011
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XII
Kỳ họp thứ chín
29/03/2011
Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Abstract: Thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung.
Issue Date: 2011-03-29
Type: Bản thông tin
Extent: 30 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBanS29.3.11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 530,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.