Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37556
Title: Một số giải pháp tăng cường kiến nghị trong hoạt động trợ giúp pháp lý
Keywords: Hoạt động trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý
Nghị định 07/2007/NĐ-CP
Abstract: Bài viết chỉ ra những hạn chế tồn tại trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, phân tích nguyên nhân, từ đó đề xuất những giải pháp tăng cường kiến nghị trong hoạt động trợ giúp pháp lý.
Issue Date: 2014-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Cục Trợ giúp Pháp lý - Bộ Tư pháp
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57. Mot so giai phap tang cuong kien nghi trong hoat dong TGPL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 175,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.