Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37606
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XI. Sáng ngày 04-12-2002
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng thảo luận
Quốc hội khóa XI
Kỳ họp thứ hai
04-12-2002
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Bộ Ngoại giao
Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại
Công tác đối ngoại
Ủy ban đối ngoại
Abstract: Quốc hội nghe Bộ trưởng Ngoại giao đọc thuyết trình về công tác đối ngoại của Nhà nước, Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội đọc thuyết trình về công tác đối ngoại của Nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.
Issue Date: 2002-12-04
Type: Bản thông tin
Extent: 1 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • QHXI.k2-S4.12.2002.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 357,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.